AVRI houdt zich bezig met duurzame inzameling van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in het Rivierenland. Antea Inspection B.V. heeft voor AVRI de vloeistofdichtheid van vloeren op diverse afvalinzamel- en verwerkingslocaties geïnspecteerd. Antea Inspection B.V. inspecteert al meerdere jaren de vloeistofdichte voorzieningen op de diverse locaties van de AVRI.