Wanneer is een verklaring vloeistofdichte voorziening nodig?

Activiteiten met bodembedreigende stoffen moeten op een vloeistofdichte vloer/verharding plaats vinden. Deze vloeistofdichte vloer/verharding dient als bodembeschermende maatregel om te voorkomen dat oliën, vetten, chemicaliën of andere vloeistoffen waarmee u werkt de bodemkwaliteit kunnen aantasten. Om te waarborgen dat de vloeistofdichte vloer/verharding echt vloeistofdicht is moet er elke zes jaar een inspectie plaatsvinden door een onafhankelijk inspecteur van een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Antea Inspection B.V. is aangesloten bij de stichting ODI/VDV (onafhankelijke deskundige inspecteurs voor vloeistofdichte voorzieningen). De kwaliteit van de door Antea Inspection B.V. uitgevoerde inspecties zijn hierdoor geborgd en in heel Nederland erkend.

De overheid stelt eisen aan de (periodieke) beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen. Deze eisen zijn opgenomen in milieuvergunningen en het Activiteitenbesluit of BARIM (Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer).