Verklaring vloeistofdichte voorziening (VVV)

Wilt u uw vloeistofdichte voorzieningen laten inspecteren en na de beoordeling een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening ontvangen (voorheen PBV-verklaring)? Wij voeren inspecties uit door heel Nederland.

Geaccrediteerd inspectiebureau
Bij het werken met bodem belastende stoffen dienen vloeistofdichte systemen te worden toegepast. Deze voorziening dient iedere 6 jaar gekeurd te worden door een inspecteur van een geaccrediteerd inspectiebureau.

Wanneer uw voorziening bij de inspectie als vloeistofdicht wordt beoordeeld, ontvangt u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Met de verklaring kunt u aan het bevoegd gezag tonen dat uw voorziening voldoet aan de gestelde eisen en vloeistofdicht is.

Geldigheidstermijn
De geldigheidstermijn van de verklaring is wettelijk vastgesteld op maximaal 6 jaar, in specifieke milieuvoorschriften kan een bevoegd gezag hier echter van afwijken (aangepaste frequentie). Gedurende de geldigheidstermijn dienen door u zelf bedrijfsinterne controles te worden uitgevoerd om de vloeistofdichtheid gedurende de keuringstermijn te waarborgen. Desgewenst kunnen wij deze bedrijfsinterne controles voor u verzorgen.

Alle verklaringen worden geregistreerd bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Van inspectie naar verklaring

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)