Antea Inspection B.V. is geaccrediteerd (RvA I217) Raad voor Accreditatie voor:

Voor de (periodieke) beoordeling van vloeistofdichte voorziening is Antea Inspection B.V. is hiervoor geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020. Onze accreditaties:

• Vloeren en verhardingen (AS6701 / visuele inspectie)

• Folieconstructies (AS6702 / geo-elektrische meting)

• Bedrijfsriolering (AS6703 / hydrologische meting)

• Afgifte Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Ons certificaat is via onderstaande link te dowloaden op de site van de Raad van Accreditatie.

Bekijk hier het certificaat

Lidmaatschappen Antea Inspection B.V.

Antea Inspection B.V. is aangesloten bij de stichting ODI/VDV (onafhankelijke deskundige inspecteurs voor vloeistofdichte voorzieningen). De kwaliteit van de door Antea Inspection B.V. uitgevoerde inspecties zijn hierdoor geborgd en in heel Nederland erkend.

Antea Inspection B.V. is lid van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV), dé brancheorganisatie voor bedrijven die bodembescherming om bodemverontreiniging te voorkomen belangrijk vinden.