Inspectie bedrijfriolering

Antea Group Inspection is geaccrediteerd voor inspectie van bedrijfsrioleringen op vloeistofdichtheid

Antea Group Inspection inspectie bodembeschermende voorzieningen

Experts in het inspecteren van bedrijfsrioleringen op vloeistofdichtheid

Antea Inspection B.V. is expert in het inspecteren van bedrijfsrioleringen op vloeistofdichtheid. Bij de afvoer van afvalwater via een bedrijfsriolering kan een hoog risico op bodemverontreiniging ontstaan. Het inspecteren van de vloeistofdichtheid van bedrijfsrioleringen wordt uitgevoerd door het volzetten/afpersen van de afwateringspunten, putten, afscheiders en leidingwerk met water. Antea Inspection B.V. beschikt hiervoor over eigen materiaal en voert de beoordeling uit in eigen beheer. Onze inspecteurs hebben hierdoor een ruime ervaring met de keuring van bedrijfsrioleringen en interpretatie van de resultaten.

De bedrijfsriolering is vaak aangesloten op de vloeistofdichte vloer of verharding en bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals leidingwerk, ontvangpunten (kolk of goot), afscheiderinstallaties en putten. De voordelen voor u zijn dat er geen onderaannemers hoeven te worden ingeschakeld en vloer en bedrijfsriolering in één werkbezoek kunnen worden beoordeeld.

Inspectie conform Protocol 6700, Protocol 6703

De bedrijfsriolering wordt geïnspecteerd of deze voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het protocol 6703. Voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden dienen de te inspecteren leeg en schoon te zijn. Bij de inspectie worden de onderdelen van het rioolstelsel op druk gezet met water. Er wordt voor zover als mogelijk gecontroleerd in delen. Zo kunnen eventuele gebreken zo specifiek mogelijk worden aangegeven. Afhankelijk van de grootte van het leidingsysteem is een beperkt lekverlies toegestaan.

De bedrijfsriolering is vaak een verzamelpunt van bodemverontreinigende stoffen en is vaak geen zichtbaar proces. In de praktijk blijkt dat rioolsystemen een belangrijke oorzaak van bodemverontreiniging zijn. Een inspectie van vloeistofdichtheid kan hoge (sanerings)kosten in de toekomst voorkomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een inspectie. Kijk hier naar een vestiging van Antea Inspection B.V. bij u in de buurt.

Antea Group Inspection Inspectie bedrijfsriolering

Verklaring Vloeistofdicht of nader onderzoek

De resultaten worden gerapporteerd in een inspectierapport. Als de bedrijfsriolering als vloeistofdicht wordt beoordeeld, dan wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven. Wanneer er gebreken worden geconstateerd, dan dienen deze te worden gerepareerd of kan nader onderzoek worden uitgevoerd om o.a. vast te stellen op welke plaats de gebreken zich in het stelsel bevinden Nader onderzoek bij bedrijfsriolering kan bestaan uit:

  • Leidingen inspecteren d.m.v. camera’s
  • Leiding indien mogelijk betreden
  • Het vrijgraven van de bedrijfsriolerin

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)