Inspectie folieconstructies op vloeistofdichtheid

Antea Inspection B.V. is geaccrediteerd voor inspectie van vloeistofdichte folieconstructies

Experts in het inspecteren van de vloeistofdichtheid van Folieconstructies

Antea Inspection B.V. is expert in het inspecteren van vloeistofdichte folieconstructies. Bijvoorbeeld folieconstructies onder een tankplaats of buitenopslag of bassins voor bluswater e.d. kunnen zo worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid. Door middel van geo-elektrische metingen wordt dit gecontroleerd. Bij een geo-elektrische meting wordt door middel van het aanbrengen van een elektrische spanning beoordeeld of de folieconstructie vloeistofdicht of eventueel lek is.

Inspectie conform Protocol 6702 (Folieconstructies)

De vloeistofdichtheid van folieconstructies wordt geïnspecteerd conform Protocol 6702:

  • Visuele inspectie op de zichtbare delen van de voorziening
  • Geo-elektrische meting

Na een uitgebreid dossieronderzoek en een plan van aanpak wordt het (tijdelijke) meetsysteem aangebracht en wordt de meting uitgevoerd. Naast de meting wordt een algemene inspectie van de gehele situatie uitgevoerd. Groot voordeel van deze aanpak is dat een folieconstructie niet leeg/schoon hoeft te zijn voor het uitvoeren van de inspectie.

Inspectierapport

Van de inspectie wordt een rapportage opgesteld. In het rapport worden ondermeer de gevolgde werkwijze, de keuringsresultaten en de plaats van een eventueel gebreken weergegeven, ondersteund met foto’s en/of tekeningen van de voorziening. Mochten we gebreken constateren, dan geven we u praktische richtinggevende herstel – en onderhoudsmaatregelen. Bij goedkeuring verleent Antea Inspection B.V. een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)