Inspectie van olieafscheiders (NEN 858)

Antea Group Inspection is gespecialiseerd in het controleren van olieafscheiders

Controle van olieafscheiders conform de NEN-EN 858

De bedrijfsriolering is vaak een verzamelpunt van bodembedreigende stoffen en is veelal geen zichtbaar proces. In de praktijk blijkt dat bedrijfsriolering vaak een belangrijke oorzaak van bodemverontreiniging kan zijn. Een gedegen inspectie van de vloeistofdichtheid kan dan ook hoge (sanerings)kosten voorkomen.

Olieafscheiders moeten conform wet- en regelgeving sinds 2007 voldoen aan de NEN-EN 858. De norm bestaat uit 2 delen; deel 1 gaat over het ontwerp, deel 2 gaat over het beheer en onderhoud.

In de NEN-EN 858-2 staat dat er ten minste 1 keer per 6 maanden onderhoud aan de olieafscheider moet plaatsvinden en elke 5 jaar groot onderhoud en een controle.

De half jaarlijkse controle bevat de volgende onderdelen:

  • slibvanggedeelte: bepaling slibvolume;
  • afscheider: meting dikte olielaag, controle functionering automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument;
  • bemonsteringsschacht: schoonmaken van het afvoerkanaal.


De 5-jaarlijkse controle bevat de volgende onderdelen:

  • lekdichtheid van het systeem;
  • controle van de constructie;
  • controle van eventueel aangebrachte coatings;
  • het functioneren van de verschillende onderdelen;
  • het functioneren van elektronische instrumenten en installaties;
  • controle van de instelling van de automatische afsluiting, bijvoorbeeld drijvende bestanddelen;
  • optioneel kan er ook een capaciteitsberekening worden uitgevoerd.


Antea Inspection B.V. kan zowel de half jaarlijkse als de 5-jaarlijkse NEN 858 controle voor u verzorgen. Voorafgaande aan de 5-jaarlijkse NEN 858 controle zal de afscheider leeg en schoon gemaakt moeten worden, dit kunnen wij desgewenst voor u regelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor het plannen van een NEN 858 controle.

Afwateringspunten, leidingen en overige putten

Controle van de afwateringspunten, leidingen en overige putten valt niet onder de NEN-EN 858 maar onder de AS SIKB 6700, protocol 6703 hydrologische meting. Antea Inspection B.V. voert deze werkzaamheden ook uit en desgewenst kunnen wij dit combineren met de controle van de olieafscheider.

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)