Contact

Met onze 7 vestigingen, zijn wij altijd bij u in de buurt

Antea Inspection B.V. heeft zeven vestingen en voert door het hele land inspecties uit van vloeistofdichte vloeren. Het doel van de inspectie is om door een onafhankelijk inspecteur vast te laten stellen dat de vloer vloeistofdicht is en er geen risico op bodemvervuiling is.

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)