Inspectie vloeistofdichte voorzieningen van afvalinzamel- en verwerkingslocaties van AVRI

AVRI houdt zich bezig met duurzame inzameling van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in het Rivierenland. Antea Inspection B.V. heeft voor AVRI de vloeistofdichtheid van vloeren op diverse afvalinzamel- en verwerkingslocaties geïnspecteerd. Antea Inspection B.V. inspecteert al meerdere jaren de vloeistofdichte voorzieningen op de diverse locaties van de AVRI.

Antea Group Inspection heeft de inspectie uitgevoerd van de vloeistofdichte vloeren van diverse afval inzamel- en verwerkingslocaties van AVRI