Inspecties vloeistofdichte vloeren/verhardingen

Antea Inspection B.V. is geaccrediteerd voor inspectie van vloeistofdichte voorzieningen

Experts in het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen (Protocol 6701)

Antea Inspection B.V. is expert in het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. De inspectie van de vloeistofdichte vloer moet één keer in de zes jaar worden uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau. De door Antea Inspection B.V. uitgevoerde inspecties voldoen aan alle normen en zijn in heel Nederland erkend. U ontvangt de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wanneer uw vloer als vloeistofdicht wordt verklaard.

De inspectie van een vloeistofdichte vloer bestaat uit twee onderdelen. De eerste stap is een beknopt vooronderzoek over de vloer. Daarna volgt de fysieke inspectie van de vloeistofdichte vloer zelf. De vloer wordt geïnspecteerd op alle aspecten die er mogelijk voor kunnen zorgen dat vloeistoffen door of vanaf de vloer raken.

Jaarlijks een visuele inspectie door eigenaar

Naast de formele inspectie die elke zes jaar moet plaatsvinden, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de vloer om zelf jaarlijks een visuele controle uit te voeren op de staat van de vloer. Dit is een verplichting om de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening geldig te houden. Eventueel kan Antea Inspection B.V. ook deze jaarlijkse controle voor u verzorgen.

Antea Inspection B.V. heeft zeven vestingen door het hele land en voert inspecties uit van vloeistofdichte voorzieningen in heel Nederland. Het doel van de inspectie is om door een onafhankelijk inspecteur vast te laten stellen dat de vloer vloeistofdicht is en er geen risico op bodemvervuiling is.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een inspectie. Kijk bij al onze locaties voor een vestiging van Antea Inspection B.V. bij u in de buurt.

Inspectierapport of nader onderzoek

De resultaten van de inspectie worden vastgesteld in een inspectierapport. In dit rapport worden ondermeer de gevolgde werkwijze, de inspectieresultaten en de plaats van een eventueel gebreken weergegeven, ondersteund met foto’s en/of tekeningen van de voorziening. Mochten we gebreken constateren, dan geven we u praktische richtinggevende herstel – en onderhoudsmaatregelen. Bij goedkeuring verleent Antea Inspection B.V. een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

In geval van twijfel of afkeur kan een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en mate van gebreken vast te stellen. Voorbeelden van nader onderzoek bij vloeren en verhardingen zijn:

  • Beoordelen bestandheid tegen chemicaliën
  • Vaststellen indringing verontreinigingen (vlekken)
  • Vaststellen diepte van scheurvorming
  • Bepalen of er een vloeistofdicht membraan aanwezig is
  • Luchttest

Onze inspecties van bodembeschermende voorzieningen:

Inspectie vloeren en verhardingen
(Protocol 6701)

Inspectie folieconstructies
(Protocol 6702)

Inspectie bedrijfsriolering
(Protocol 6703)

Inspectie olieafscheiders
(NEN-EN 858)