Verklaring vloeistofdicht productielocatie Fujifilm

Antea Inspection B.V. voert al jaren voor Fujifilm inspecties uit op vloeistofdichtheid van diverse vloeistofdichte voorziening (o.a. vloeren, riolering en folieconstructies).

Antea Group Inspection heeft voor Fujifilm alle bodembeschermende voorzieningen geïnspecteerd op vloeistofdichtheid bij de productielocatie van Fujifilm.